Pam a Pam – une carte d’économie solidaire en Catalogne


Publié le 21 juillet 2020 par Pam a Pam - Temps de lecture : 3 min -
Provenance : Pam a Pam
validéCet article a été validé par Explore

Résumé


Pam a Pam est un outil collectif qui montre qu’il y a une économie au service des gens en Catalogne et vous invite à participer. Ce collectif propose une carte de l’économie solidaire qui recense les initiatives d’alimentation, de logement, de services, d’énergie… pour consommer selon ses valeurs. Ce collectif collabore également avec d’autres territoires qui ont également créé des cartes de l’économie solidaire. Véritable espace d’apprentissage collectif par l’activisme, cette communauté ouverte partage les connaissances et les ressources pour progresser vers la transformation sociale, facilite la consommation responsable et renforce l’économie solidaire.

Article


(le site web source est en catalan, mais il t’est possible d’utiliser Google translate pour traduire)

 

El teu mapa d’Economia Solidària

Què és

Pam a Pam és molt més que un mapa! T’apropem a l’economia solidària a través d’aquesta web, però aquest és només un dels passos del camí. Un camí que neix de la participació i avança cap a la transformació social.

Pam a Pam és una eina col·lectiva que mostra que existeix una economia al servei de les persones a Catalunya i et convida a participar-hi. Pots fer-ho com a usuària, buscant en el mapa aquelles iniciatives d’alimentació, habitatge, serveis, energia… que et permetin consumir d’acord amb els teus valors. Pots ser membre de la comunitat oberta que detecta i entrevista els punts que apareixen en el mapa. I pots sumar-t’hi com a iniciativa, visibilitzar-te al mapa, i articular-te amb d’altres experiències d’economia solidària.

Som una comunitat oberta de persones que ens formem en economia solidària, entrevistem les iniciatives i les pugem al mapa per a que tu les coneguis. Alhora, aquest procés facilita l’enxarxament entre iniciatives, així com obtenir diagnòstics de les diferents pràctiques transformadores que existeixen a Catalunya.

Som un espai d’aprenentatge col·lectiu a través de l’activisme que facilita practicar el consum responsable i enfortir l’economia solidària.

Com neix?

SETEM és una ONG especialitzada en campanyes de denúncia sobre les injustícies del comerç internacional o l’explotació laboral que hi ha darrera de la roba que vestim. La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és l’espai de trobada de moltes organitzacions i persones amb l’objectiu d’enfortir el moviment de l’economia solidària a tota Catalunya, esdevenint un espai de construcció d’alternatives.

Pam a Pam va néixer el 2013 com a resposta a totes aquelles persones s’apropaven a SETEM per preguntar com podien consumir de forma més responsable i viure d’una manera més coherent amb els seus valors. En un primer moment mostrava  alternatives d’alimentació, roba i banca a la ciutat de Barcelona. Davant l’èxit de la proposta, el 2014 es comença a treballar conjuntament amb la XES per ampliar l’abast de Pam a Pam: desplegar el mapa a tota Catalunya i a tots els sectors econòmics. Aquest treball conjunt permet que Pam a Pam sigui l’eina que visibilitza les alternatives a la ciutadania i en facilita l’articulació  al territori.

Què hi trobaràs

El mapa col·laboratiu és l’essència de Pam a Pam. És l’espai web on es mostren tots els resultats de les entrevistes que realitza la comunitat d’activistes, les xinxetes, i on la ciutadania pot trobar les alternatives que busca.

En el mapa es poden trobar iniciatives de 15 sectors econòmics. Totes elles han estat entrevistades en profunditat seguint un qüestionari que conté 15 criteris amb els que avaluem l’economia social i solidària. Cadascun d’aquests criteris pot complir-se o no, el criteri per a poder ser visibilitzat a Pam a Pam és complir la meitat més un dels criteris. Com podreu apreciar en les fitxes de cada iniciativa, cada criteri es pot acomplir en diferents graus de l’1 al 5 que ens permeten posar en valor des de bones praxis incipients fins a l’excel·lència i les iniciatives referents en cadascun dels aspectes que s’avaluen.

Projecte obert

Pam a Pam es un projecte obert a tothom que vulgui participar i contribuir a que el projecte creixi.

A Pam a Pam treballem per tal que la participació sigui activa. Per això, hem creat espais en el que les xinxetes de tot el territori participen física o virtualment a través d’un representant de cada grup local. Creiem que aquests espais on s’informa de com avança el projecte i es prenen les decisions més trascendents són importantíssims per a que tota la comunitat pugui sentir seu el projecte i tingui capacitat d’incidir allà on creu que més li abelleix. Trobaràs diferents maneres de participar en el projecte aquí.

A més aquest web, espai troncal del projecte perquè és alhora la nostra finestra al món, el nostre repositori i el nostre espai de treball i interacció està obert i disponible si un altre projecte en vol fer ús. Podeu trobar-lo a Gitlab i us podeu unir a la nostra Comunitat Digital que treballa per millorar-lo dia a dia.

Qui ho fa possible

El mapa és una realitat gràcies a tota una comunitat de xinxetes que s’organitzen al territori per conéixer, entrevistar i posar els punts al mapa i també gràcies a la conjunt d’iniciatives que creu en el projecte.

0
Proposer une analyse

Se questionner


Tu souhaites réagir ?
Clique sur tes émotions et / ou laisse un commentaire.

Et si chaque organisation dressait une carte de son écosystème et qu'elles s'interconnectaient ?
Et si on ne partageait jamais de ce que l'on fait ?
Et si l'économie sociale et solidaire était un leurre ?
Et si nous prenions le temps de connaitre nos voisins ?
Et si le devoir civique imposait au moins une connexion par mois ?
Proposer un questionnement commençant par "ET SI"

Réagir ?


Envie de réagir ? Laisse un commentaire, tes ressentis ici

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Merci d' avoir partagé ce contenu
avec l'équipe d'Explore !

Nous en prendrons connaissance aussi vite que possible.

ça peut vous intéresser


validéCet article a été validé par Explore

Les mots et les actions peuvent façonner votre cerveau – une neuroscientifique explique comment

Nous, humains sommes des êtres sociaux. Nous vivons en groupes, prenons soin des uns des autres et construisons des civilisations. … Lire l’article complet

validéCet article a été validé par Explore

Pour réduire leur voracité énergétique les datacenters s’installent à la ferme

Chaque année, les émissions de gaz à effet de serre liées au stockage des données informatiques sont colossales. Pour réduire … Lire l’article complet

validéCet article a été validé par Explore

Agriculture verticale : Jungle x Monoprix

Jungle, acteur majeur de l’agriculture verticale, accélère sa présence sur les rayons français et fait un pas de plus dans … Lire l’article complet

Notre newsletter


Merci d' avoir partagé ce contenu
avec l'équipe d'Explore !

Nous en prendrons connaissance aussi vite que possible.

Proposer un autre article

Partager un article ?

Prévisualisation des données
Envoyer

Merci d' avoir partagé ce contenu
avec l'équipe d'Explore !

Nous en prendrons connaissance aussi vite que possible.

Proposer

Merci d' avoir partagé ce contenu
avec l'équipe d'Explore !

Nous en prendrons connaissance aussi vite que possible.

Proposer

Merci d' avoir partagé ce contenu
avec l'équipe d'Explore !

Nous en prendrons connaissance aussi vite que possible.